EN

Zavolajte nám

+421 908 450 025

Napíšte nám

tsk@tsk-services.sk

Trnenie (navarovanie)

zváranie

Navarovanie je mimoriadne efektívny proces celoplošného spájania svorníkov s hlavou, so závitom, nitov, kotiev a V-kotiev s plechmi, rúrami, kotlovými stenami, profilmi a pod. Tento proces umožňuje navarenie celého prierezu svorníka bez narušenia základného materiálu v tepelne ovplyvnenej zóne. Táto služba výrazne šetrí náklady zákazníka. 

Technológia hrotového zapálenia kondenzátorovým výbojom

Táto technológia sa používa v rozsiahlej palete priemyselných odvetví. Slúži k navarovaniu svorníkov so závitom aj bez závitu, plochých elektrokontaktov, izolatérskych tŕňov a pod. Je možné navarovať uhlíkatú oceľ, nerez, mosadz a hliník. Tavná zóna je približne 0,1mm, čo umožňuje navarovanie na plechy o hrúbke 0,6 až 0,8mm. Pri navarovaní nedochádza ku zafarbeniu a ani mechanickému poškodeniu vonkajšej strany plechu. 

Technológia navarovania so zdvihovým zapálením

Ide o veľmi rýchly spôsob privárania svorníkov s hlavou, so závitom, nitov, kotiev a V-kotiev na plechy, potrubia a pod.

Technológia zdvihového zapálenia s použitím keramických krúžkov

Využíva sa pri navarovaní kotiev, závitových svorníkov, kotlových tŕňov a iných súčastí s priemernou hrúbkou 2 až 25 mm. Zároveň umožňuje privarovanie svorníkov a tŕňov špeciálnych tvarov. Možné materiálové kombinácie sú: uhlíkatá oceľ, nerez a žiaruvzdorná oceľ.

Technológie zdvihového zapálenia s použitím ochrannej atmosféry aktívneho plynu

Využíva sa pri navarovaní svorníkov so závitom a iných súčastí s priemernou hrúbkou 2 až 12 mm. Možné materiálové kombinácie sú: uhlíkatá oceľ, nerez a žiaruvzdorná oceľ.

Technológia zdvihového zapálenia s režimom krátkeho času

Využíva sa pri navarovaní závitových a nezávitových svorníkov, izolatérských tŕňov alebo iných súčastí s priemernou hrúbkou 2 až 8 mm. Možné materiálové kombinácie sú: uhlíkatá oceľ, nerez a žiaruvzdorná oceľ. Pri tejto technológii sa nevyužívajú keramické krúžky ani ochranná atmosféra. Využíva sa na priváranie na tenké plechy o hrúbke 0,6 až 0,8 mm.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo nám napíšte e-mail a získajte viac informácií...